Harmonie Ochten 

Muziekles informatie en aanmeldenMuziekvereniging “Harmonie” heeft afspraken gemaakt met het centrum voor de kunsten Zinder Educatie (voorheen de Plantage). Zij verzorgen het lesaanbod voor alle instrumentale lessen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de Harmonie, Anjo Elgersma ( info@harmonie-ochten.nl )  
Aanmelden geschiedt door het invullen van een inschrijvingsformulier en een machtigingsformulier waarmee u de gewenste betalingswijze kunt aangeven.

[Voor info en aanmelding voor het speciale project KLASSIKALE INSTRUMENTALE LESSEN klik hier 

Lesvorm
Er zijn verschillende lesvormen mogelijk, zowel individueel als in groepsverband.
Iedere “leerling” krijgt in principe wekelijks les. In totaal bestaat het cursusjaar uit 35 lessen. Combinaties worden alleen gemaakt wanneer alle betrokkenen zich daarin kunnen vinden.
Harmonie start ook regelmatig een project: Klassikaal Instrumentaal Onderwijs.
 
Locatie en lestijden
Alle lessen worden gegeven op een nader aan te geven locatie in Ochten. Dwarsfluit- en slagwerklessen worden buiten Ochten gegeven, op dit moment in Tiel en Opheusden.
Lestijden worden bepaald in onderling overleg tussen docent en leerling en ouders/verzorgers.

Tarieven
Muziekvereniging ‘Harmonie” heeft als richtlijn voor de kosten de tarieven van Zinder Educatie. Het tarief voor cursusjaar 2014/2015 
is € 530,- voor 35 individuele lessen. Het tarief voor groepslessen is afhankelijk van de grootte van de groep. Dit bedrag kan in 4 termijnen betaald worden. Hierin zijn de kosten voor lidmaatschap de eerste jaren inbegrepen. De tarieven voor de Plantage worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.
Leerlingen kunnen een instrument in bruikleen krijgen van de Harmonie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Kosten zoals lesboeken, muziekstandaard en materialen zoals rieten voor een klarinet zijn wel voor eigen rekening van de leerling.

Opzeggen lidmaatschap
Een leerling die ingeschreven is bij Zinder Educatie kan alleen tussentijds beëindigen in bijzondere gevallen, zoals verhuizing en langdurig ziekte. Harmonie hanteert hiervoor ook de richtlijnen en voorwaarden van de Plantage. Inschrijving geldt dus in principe voor een geheel cursusjaar. Opzeggen voor een volgend cursusjaar dient voor 1 juni schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Anders wordt de verbintenis telkens voor een jaar stilzwijgend verlengd!

Een lidmaatschap opzeggen kan schriftelijk bij de secretaris; Anjo Elgersma, Stationsstraat 10, 4041CJ Kesteren. (info@harmonie-ochten.nl)

Voor een lid dat niet ingeschreven staat bij Zinder Educatie geldt een opzegtermijn van ten minste 2 maanden.

Aansprakelijkheid
Zinder Educatie en de Harmonie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor kosten die cursisten maken door letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens de lessen.
  Foto's

klik hier om meer foto's te bekijken
klik hier om meer foto's te bekijken
De trompet sectie
klik hier om meer foto's te bekijken
Solo van Christel...
klik hier om meer foto's te bekijken
klik hier om meer foto's te bekijken
Anne-Wil op trombone
klik hier om meer foto's te bekijken
Solo van Anne-Wil