Harmonie Ochten 

Jeugdrepetities


Harmonie Ochten wil graag de jeugd betrekken bij het orkest. Tijdens concerten hebben zij dan ook altijd een aandeel in het programma. Om te kunnen realiseren dat alle jeugd een groot gedeelte van het concert kan meewerken, organiseert Harmonie Ochten jeugdrepetities.

Iedere dinsdagavond van 19.00-19.45 uur uur is er jeugdrepetitie in de Vicary in Ochten. Hierbij zijn ook enkele leden van de Harmonie aanwezig. Om 19.30 uur komen alle leden van het orkest en wordt er gezamenlijk gerepeteerd. Om 19.45 uur uur gaat alle jeugd dan weer naar huis. Hans van Gemert heeft de leiding tijdens deze repetities. Tijdens schoolvakanties zijn er geen jeugdrepetities.

Deze jeugdrepetities worden aangeboden naast de individuele lessen en projectweken van Zinder Educatie (voorheen "de Plantage". Voor alle leerlingen die via Harmonie deel nemen aan de lessen van Zinder Educatie, zijn er geen extra kosten verbonden aan deelname aan de jeugdrepetities. Wij verwachten dat iedereen hieraan deelneemt. Harmonie investeert graag in de jeugd. Deelname aan jeugdrepetities is een zinvolle en leuke opstap naar musiceren in het Harmonieorkest.

Ook jeugd die niet via de Harmonie lessen volgt, maar wel een instrument bespeelt, is van harte welkom bij deze jeugdrepetities. Dus bespeel je een instrument en wil je graag samen met andere jongeren muziek maken, meld je dan aan om ook mee te gaan doen.

Kijk hier voor meer informatie over lidmaatshap en kosten.

Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Anjo Elgersma, info@harmonie-ochten.nl 
Kom je liever eerst even kijken en luisteren, dan kan dat altijd. Kom dan eens langs tijdens de repetitie op dinsdag tussen 19.00-19.45 uur.  Foto's

klik hier om meer foto's te bekijken
klik hier om meer foto's te bekijken
klik hier om meer foto's te bekijken
klik hier om meer foto's te bekijken
klik hier om meer foto's te bekijken
klik hier om meer foto's te bekijken
Een woord van dank